Tang

Annebergparken 28B4500 Nykøbing Find vej
Vi er involveret i mange projekter, hvor tang indgå, og målet er at blive en af de første CO2-negative fødevarevirksomheder i Danmark.
Tangen undersøgesØl med tangSimon på tang jagtBørn finder tang